Tuyển dụng

Tuyển dụng bảo vệ

Ngày Đăng : 29/07/2018 - 11:53 PM
Tuyển gấp: 30 nam nữ bảo vệ làm việc tại khu vực Hồ Chí Minh, Bình Dương. Tuổi từ: 18 đến 50. Lương từ: 3.500.000..

Tuyển dụng nhân viên

Ngày Đăng : 19/01/2018 - 3:40 PM
Tuyển gấp: 30 nam nữ bảo vệ làm việc tại khu vực Hồ Chí Minh, Bình Dương. Tuổi từ: 18 đến 50. Lương từ: 3.500.000..